Murerarbejde & mørtel
Historisk set er det sket meget med indholdet i de mørteltyper, som anvendes
i byggeriet. I gamle dage brugte man kalkmørtel eller hydraulisk mørtel uden
indhold af cement. Disse mørtler er typisk smidige og har stor trækstyrke, men lav trykstyrke. Op gennem det 19. århund-
rede har cement i mørtlen fået overtaget. Det har dog ofte vist sig, at moderne mørteltyper med cementindhold ikke altid egner sig til restaurering af bygninger opført med kulekalk, hydratkalk eller hydraulisk kalkmørtel.

Det kan det være meget svært at finde
den samme type mørtel, som man allerede har på huset. Derfor er det vigtigt at kontakte en murer og drøfte sagen. Byggemarkeder kan selvfølgelig også 
tages med på råd, men her finder du 
kun de mest almindelige mørteltyper. 

Murerarbejde er mange forskellige ting. 
Det er alt fra opmuring af en halvmur, ydervægge, opsætning af fliser og klin-
ker, badeværelser, køkkener, tag-,
facade- og fugearbejde.


 

Murerfirmaet Legarth ApS
Bøgevej 13, Roskilde
4000 Roskilde

Mobil: 4044 5807 
Privat: 4632 4774
Fax: 4632 4974
Mail: henrik@murermester-henrik.dk

 

 

 
 
 
Copyright © Legarth ApS - THEMCOM. All rights reserved.